Norsk Våpenhistorisk Selskap Postboks 947 Sentrum N-0104 OSLO