Om Norsk Våpenhistorisk selskap

Norsk Våpenhistorisk Selskap er en sammenslutning av personer og institusjoner som interesserer seg for våpen, uniformer og faner. Dets formål er å søke – gjennom sammenkomster, våpenhistorisk forskning, publikasjoner og lignende – å utbre kjennskapen til våpnenes, uniformenes fanenes og draktenes historie, særlig med henblikk på tingenes kunstneriske og kulturelle verdi. NVS formål er å ta vare på vår våpenhistoriske kulturarv.
NVS har reglemessige møter i Oslo og i lokallagene, til sammen har NVS 9 lokallag over hele landet.


Utover møtevirksomhet bidrar NVS til forskning og dokumentasjon av historien gjennom årbøker og særtrykk av høy kvalitet. De siste dekker alt fra norske krutthorn til tvislirekniver og borgerbevæpningsuniformer

Norsk Våpenhistorisk Selskap
Postboks 947 Sentrum
N-0104 OSLO

In english
Welcome to The Norwegian Arms & Armour SocietyThe Norwegian Arms & Armour Society is a national organization, founded in 1950. Our society is dedicated to promoting the research, preservation and collection of arms, armour and related objects. We hold regular members meetings in Oslo and in our 9 local branches.

Please feel free to contact us for further info.

Norsk Våpenhistorisk Selskap
Postboks 947 Sentrum
N-0104 OSLO