Medlemskap


Norsk Våpenhistorisk Selskap (NVS) er en sammenslutning av personer og institusjoner som interesserer seg for våpen, uniformer og faner. Selskapets formål er gjennom sammenkomster, publikasjoner og lignende å utbre kunnskap om våpnenes, uniformenes, draktenes og fanenes historie. Gjenstandenes kulturelle og kunstneriske verdi vektlegges.

Deltakelse i møter i NVS skjer normalt kun etter invitasjon av et medlem. Av hensyn til personvernet vil ikke opplysninger om medlemmene bli gitt.

Gjestekort blir utdelt for registrering av frammøte. Noen bor slik til at andre spesielle regler må følges. Etter en gjesteperiode på minimum et år kan man søke medlemskap i NVS.

Det kreves god vandel. Egenerklæring skal gis i søknaden. Søkeren må ha anbefaling fra to faddere, medlemmer som gjesten er blitt kjent med i gjesteperioden og har minst fem års ansiennitet. Søknaden behandles i medlems-komiteen, og behandlingstiden er inntil ett år.

Hvis du som medlem ønsker å bli godkjent ”våpensamler” innen et bestemt område, må du selv søke politiet om dette etter bestemte kriterier. Dette er et privat anliggende og har ikke noe med NVS å gjøre.

Selskapet har sitt hovedsete på Akershus festning, i Forsvarsmuseets lokaler. Det finnes 9 lokalavdelinger på landsbasis. Kristiansand, Bergen, Haugesund, Stavanger, Trondheim, Gudbrandsdalen, Bodø,Tromsø og Hallingdal/Valdres.